Mr Mai Tiến Cương – Trưởng Phòng Bán Hàng
Công ty Cổ phần Ô tô Con Đường Mới
183 Yên lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
Mobile: 0944.280.272/090.485.2689
Email: [email protected]